Ikon för Rikstermbanken

sumpmosslokal

svensk term: sumpmosslokal
definition:

fuktighetsvariant på fastmark där det förekommer tillräckligt mycket sumpmossor såsom björnmossa och vitmossa

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016