Ikon för Rikstermbanken

substrat

svensk term: substrat
förklaring:

Inom skogsekologin benämning på en viss typ av underlag. Till exempel utgör död ved substrat för många vedlevande svampar och insekter.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016