Ikon för Rikstermbanken

stybbring

svensk term: stybbring
förklaring:

Kulturlämning efter kolmilor. Stybbringen består av kolpartiklar och sandjord och användes för att täta kolmilan med för att förhindra antändning.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016