Ikon för Rikstermbanken

stubbskott

svensk term: stubbskott
definition:

bladbärande skott som utvecklas från färska stubbar av vissa lövträd, t.ex. glasbjörk och alar

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016