Ikon för Rikstermbanken

stubbskär

svensk term: stubbskär
definition:

den plana yta på stubben som uppkommer efter trädets fällning

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016