Ikon för Rikstermbanken

stubbehandling

svensk term: stubbehandling
definition:

behandling av stubbe för att motverka spridning av rotröta

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016