Ikon för Rikstermbanken

strukturellt slitage

svensk term: strukturellt slitage
definition:

skada på grusvägar som uppkommer då trafik och klimat leder till spårbildning, sprickor och tjälskador

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016