Ikon för Rikstermbanken

strö

svensk term: strö
definition:

virke som läggs mellan stockarna i en välta för att underlätta ventilation mellan stockvarven

anmärkning:

Strö används även när förädlat virke som plankor staplas och paketeras men kallas då ströläkt.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016