Ikon för Rikstermbanken

stormfällning

svensk term: stormfällning
definition:

trädfällning orsakad av vind, varvid hela trädet med rotsystem faller eller större delen av stammen efter stambrott

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016