Ikon för Rikstermbanken

stickvägsuttag

svensk term: stickvägsuttag
definition:

den andel av virket som faller ut i och med upptag av stickvägar i en förstagallring

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016