Ikon för Rikstermbanken

stickvägsavstånd

svensk term: stickvägsavstånd
definition:

medelavstånd mellan stickvägar i bestånd

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016