Ikon för Rikstermbanken

stickväg (2)

svensk term: stickväg (2)
definition:

tillfällig uppsamlingsväg som slutar blint i skogsmark

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016