Ikon för Rikstermbanken

stamfördelning

svensk term: stamfördelning
definition:

den rumsliga fördelningen av stående träd på marken

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016