Ikon för Rikstermbanken

stamblock

svensk term: stamblock
definition:

virke av hög kvalitet

anmärkning:

Vanligen av tall.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016