Ikon för Rikstermbanken

stamantal

svensk term: stamantal
definition:

antalet stammar i ett bestånd, vanligen angivet som antal per hektar

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016