Ikon för Rikstermbanken

störningsregim

svensk term: störningsregim
definition:

ett med längre eller kortare tidsintervall upprepande mönster av faktorer som påverkar naturen

exempel:

Exempel på störningsregimer är stormar och skogsbränder vilka återkommer med visst intervall.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016