Ikon för Rikstermbanken

ståndortsegenskaper

svensk term: ståndortsegenskaper
definition:

parametrar från marken, hydrologin och vegetationen som används för att bestämma ståndortsindex

anmärkning:

Bonitering utifrån ståndortsegenskaper kan ge stora feluppskattningar, men är den enda tillämpbara under vissa förutsättningar.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016