Ikon för Rikstermbanken

ståndortsanpassning

svensk term: ståndortsanpassning
definition:

anpassning av ingrepp för mark- och beståndsvård för att skapa goda tillväxtmiljöer på ståndorten och minimera negativa effekter på miljön

anmärkning:

Exempel på ståndortsanpassat skogsbruk är att planera avverkning på sankmarker under vintertid för att förhindra körskador.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016