Ikon för Rikstermbanken

ståndort

svensk term: ståndort
definition:

växtplats för skog med enhetliga egenskaper hos klimatet, marken och de biotiska faktorerna (andra växter och djur)

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016