Ikon för Rikstermbanken

stämpling

svensk term: stämpling
definition:

inmätning av rotstående skog i syfte att användas vid rotpostförsäljning

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016