Ikon för Rikstermbanken

spridningskorridor

svensk term: spridningskorridor
definition:

en med avseende på klimat, miljö eller ekosystem likartad ”korridor” genom naturen där arter som kräver speciella betingelser ges möjlighet till spridning från en plats till en annan

exempel:

Exempel på spridningskorridorer är bäckar med kantzoner.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016