Ikon för Rikstermbanken

sprötkvist

svensk term: sprötkvist
definition:

starkt uppåtriktad, ofta barkdragande kvist i virkesstycke eller stam

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016