Ikon för Rikstermbanken

spor

svensk term: spor
definition:

mikroskopisk förökningskropp hos växter, alger och svampar

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016