Ikon för Rikstermbanken

spjälkning

svensk term: spjälkning
definition:

stambrott som delvis följer fiberriktningen

anmärkning:

Uppkommer ibland efter oskicklig fällning eller kapning av träd.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016