Ikon för Rikstermbanken

sortiment

svensk term: sortiment
förklaring:

Avser inom skogsindustrin vanligen virkessortiment såsom massaved, sågbara sortiment, trädbränslesortiment etc.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016