Ikon för Rikstermbanken

sly

svensk term: sly
definition:

täta bestånd av växande unga lövträd

anmärkning:

Sly utgörs vanligen av pionjärarter såsom björk och utgör därmed ofta ett problem vid skogsföryngring då de konkurrerar ut det planerade trädslaget.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016