Ikon för Rikstermbanken

slutenhet

svensk term: slutenhet
definition:

mått på hur tätt träden står

anmärkning:

Slutenheten mäts i stamantal per hektar, förband eller grundyta jämfört med ett optimalt värde. Vid fullslutenhet är slutenheten 1,0 och vid överslutenhet större än 1,0.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016