Ikon för Rikstermbanken

slutavverkning

svensk term: slutavverkning
definition:

avverkning som i princip omfattar alla befintliga träd på en yta

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016