Ikon för Rikstermbanken

slitlager

svensk term: slitlager
användningsområde: vid vägbygge
definition:

väglager med syfte att ge god körkomfort, avleda vatten och motstå slitage

anmärkning:

Slitlagret är det översta väglagret.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016