Ikon för Rikstermbanken

slirskada

svensk term: slirskada
definition:

vedskada som uppkommer vid maskinell upparbetning och aptering av timmer

anmärkning:

Skadan uppstår då skördaraggregatets matarvalsar slirar mot veden.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016