Ikon för Rikstermbanken

slängkrök

svensk term: slängkrök
definition:

krokighet hos stock i mer än ett plan eller en led

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016