Ikon för Rikstermbanken

skyddszon

svensk term: skyddszon
definition:

område som brukas återhållsamt för att minska skogsbrukets effekter på intilliggande biotop

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016