Ikon för Rikstermbanken

skyddsdikning

svensk term: skyddsdikning
definition:

reglering av vattennivån under föryngringsfasen, antingen genom grunda skyddsdiken eller genom att rensa äldre diken

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016