Ikon för Rikstermbanken

skränkning

svensk term: skränkning
definition:

kvarstående utböjning av sågtänder växelvis åt den ena och den andra sidan av sågblad eller sågklinga för att åstadkomma ett sågspår något vidare än klingan eller bladet och för att därmed förhindra att sågen nyper fast i virket samt för att underlätta utkastningen av spån

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016