Ikon för Rikstermbanken

skorpbark

svensk term: skorpbark
definition:

tjock, uppsprucken bark på äldre stammar av vissa trädslag, t.ex. ek, tall och vårtbjörk

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016