Ikon för Rikstermbanken

skogskubikmeter

svensk term: skogskubikmeter
beteckning/formel: m³sk
definition:

volymen i kubikmeter av hela stammen ovanför stubbskäret, inklusive topp och bark

anmärkning:

Grenar räknas inte med annat än för vissa flerstammiga lövträd.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016