Ikon för Rikstermbanken

skogsbruksplan

svensk term: skogsbruksplan
definition:

planeringsunderlag för skogsbruket på en fastighet eller större skogsinnehav

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016