Ikon för Rikstermbanken

skiktning

svensk term: skiktning
definition:

oregelbunden skillnad i trädhöjder i ett bestånd

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016