Ikon för Rikstermbanken

skärmställning

svensk term: skärmställning
definition:

beståndstyp som syftar till att ge en hög värdeproduktion på kvarstående stammar från det gamla beståndet eller skydda och främja föryngring

anmärkning:

Skärmen minskar framför allt frostrisken, men den bidrar också till att hålla nere konkurrerande vegetation, att minska snytbaggetrycket och att sänka grundvattnet jämfört med ett hygge.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016