Ikon för Rikstermbanken

sjölagring

svensk term: sjölagring
definition:

lagring av virke i en sjö

anmärkning:

Sjölagring var under flottningsepoken det vanligaste sättet att lagra virke på, men är i dag ovanligt. Sjölagring hindrar att virket torkar ut och angrips av insekter, men medför samtidigt vissa miljörisker.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016