Ikon för Rikstermbanken

självgallring

svensk term: självgallring
definition:

avgång av träd genom trängselverkan

anmärkning:

Stamantalet minskar då träd successivt konkurreras ut på naturlig väg.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016