Ikon för Rikstermbanken

sediment

svensk term: sediment
definition:

jordart som domineras av en kornstorlek (sorterat material) som avsatts efter vatten- eller vindtransport

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016