Ikon för Rikstermbanken

savning

svensk term: savning
förklaring:

Under vegetationsperiodens inledning stiger saven i trädens ledningsbanor. Detta gör dem extra känsliga för t.ex. körskador.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016