Ikon för Rikstermbanken

sågutbyte

svensk term: sågutbyte
definition:

totalt utbyte av sågad vara, vanligen fördelat på centrumsutbyte och sidoutbyte

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016