Ikon för Rikstermbanken

sågtimmer

svensk term: sågtimmer
definition:

stock som har sådan dimension, rakhet och kvalitet att den är lämpad för sågning

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016