Ikon för Rikstermbanken

rundvirke

svensk term: rundvirke
definition:

obearbetat virke som eventuellt kan vara barkat

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016