Ikon för Rikstermbanken

rotstock

svensk term: rotstock
definition:

stock från stammens rotända, dvs. den första stock man apterar efter rotskäret

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016