Ikon för Rikstermbanken

rotskott

svensk term: rotskott
definition:

skott som växer ut från rötter, förekommer bl.a. hos asp och gråal.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016