Ikon för Rikstermbanken

rotmurkla

svensk term: rotmurkla
förklaring:

Svamp som kan angripa plantrötter. Vanlig på bränd mark.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016