Ikon för Rikstermbanken

rotansvällning

svensk term: rotansvällning
definition:

förtjockning av trädstams nederdel

anmärkning:

Vanligen bildad för att förbättra stammens stabilitet, kan även bero av långt gången rotröta hos gran.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016